Varighet av vikariat

Nordic Medicares vikariater kan forløpe fra en uke til flere måneder. Hos Nordic Medicare er vi organisert slik at det oftest er mulig å imøtekomme dine behov og ønsker med hensyn til spesiale, lokalitet samt varighet av vikariatet.

Nordic Medicare har i dag vikarer som arbeider på heltid året rundt på vikarbasis, mens andre foretrekker å vikariere med mellomrom parallelt med annen ansettelse.

Hvis du er interessert i å bli vikarlege, sykepleiervikar m.m. – kan du med fordel trykke “BLI VIKAR”.