Varighet av vikariat - Nordic Medicare Norsk

Læs ny info om mundbind her

Varighet av vikariat

Nordic Medicares vikariater kan forløpe fra en uke til flere måneder. Hos Nordic Medicare er vi organisert slik at det oftest er mulig å imøtekomme dine behov og ønsker med hensyn til spesiale, lokalitet samt varighet av vikariatet.

Nordic Medicare har i dag vikarer som arbeider på heltid året rundt på vikarbasis, mens andre foretrekker å vikariere med mellomrom parallelt med annen ansettelse.

Hvis du er interessert i å bli vikarlege, sykepleiervikar m.m. – kan du med fordel trykke “BLI VIKAR”.