Om Nordic Medicare

Direksjon

Christian P. Riewerts Eriksen

adm. direktør Christian P. Riewerts Eriksen


Christian P. Riewerts Eriksen er adm. direktør i Nordic Medicare. Før han etablerte Nordic Medicare var han i en årrekke tilknyttet en av Danmarks største entreprenørvirksomheters avdeling for strategi og forretningsutvikling. Christian P. Riewerts Eriksen er utdannet fra Copenhagen Business School og har en B.Sc., in Economics and Business Administration og en M.Sc. in Economics & Marketing.


Niels H. Riewerts Eriksen

helsefaglig direktør og spesiallege


Niels H. Riewerts Eriksen er helsefaglig direktør i Nordic Medicare. Han er utdannet spesiallege og har i mange år arbeidet i Danmark som henholdsvis overlege, legesentersjef, forskningssjef og medisinsk direktør. Niels H. Riewerts Eriksen har dessuten parallelt, over en 10-årig periode, arbeidet i Estland, Lettland, Litauen og Russland med helseprosjekter for det Danske Sundhedsministerium og Nordisk Ministerråd. I tillegg har Niels H. Riewerts Eriksen gjennom de siste tretten årene undervist i to kursrekker for leger for Den Almindelige Danske Lægeforening.