Praktiske informasjoner

Nordic Medicare arrangerer alt det praktiske for deg som vikarlege, sykepleiervikar o.l., slik at du utelukkende kan fokusere på det helsefaglige arbeidet. Nordic Medicare varetar det praktiske arbeid vedrørende:

  • Ansettelsesforhold
  • Veiledning vedrørende oppnåelse av utenlandske autorisasjoner
  • Utfylling av diverse dokumenter

I tillegg forvalter Nordic Medicare de økonomiske aspekter, herunder:

  • Boligutgifter
  • Reiseutgifter (fly, tog eller bil)
  • Forsikringer

Nordic Medicare forsøker på best tenkelige måte å imøtekomme dine behov, hvorfor reisene arrangeres i samråd med dine ønsker.