Om Nordic Medicare

Historie

Med Knud Riewerts Eriksen, Niels H. Riewerts Eriksen og Christian P. Riewerts Eriksen har vi nå gjennom tre generasjoner vært beskjeftiget innen helsesektoren med utdanning, forskning, rekruttering og senere, drift av legeklinikker samt IT-løsninger til helsesektoren.

riewerts-new

Knud Riewerts Eriksen var i mer enn 30 år ansatt ved Københavns Universitet som forsker og underviser for medisinske studenter. Knud Riewerts Eriksens forskningsområde var konsentrert omkring resistensegenskapene hos S. aureus, samt en restriktiv bruk av antibiotika. Knud Riewerts Eriksen var Danmarks første spesiallege i klinisk mikrobiologi og fortsatte siden som overlege ved Statens Seruminstituts avdeling ved Rigshospitalet.

Niels H. Riewerts Eriksen er spesiallege i klinisk mikrobiologi og har vært ansatt som overlege ved Statens Serum Institut og Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, sentersjef for Diagnostisk Center i Ringkjøbing Amt, medisinsk direktør ved Novo Nordisk, samt forskningssjef ved Gentofte Hospital, og har vært beskjeftiget med forskning, undervisning, ledelse, samt rekruttering. Niels H. Riewerts Eriksen har vært koordinator og ansvarlig kontaktperson for oppbygging av klinisk mikrobiologi i Litauen og Estland med en bevilling fra det danske helseministeriet, og dansk prosjektkoordinator for det fellesnordiske prosjektet ”Infectious Disease control in the Barents and Baltic Sea Regions 1998-2001” finansiert av Nordisk Ministerråd.

Christian P. Riewerts Eriksen har valgt en annen utdannelsesvei enn sine forfedre. Christian P. Riewerts Eriksen har en B.Sc. in Economics and Business Administration fra Copenhagen Business School.  Christian P. Riewerts Eriksen har blandt annet beskjeftiget seg med human resource management, business to business markedsføring, relationship marketing, performance management & marketing, direct marketing, organisasjonsanalyse, næringsrett, samt bedriftens økonomistyring.