Kvalitetssikringsprogram

For å bli aktivt medlem av Nordic Medicares database skal du først godkjennes via vårt kvalitetssikringsprogram.

Du skal i denne sammenheng først innsende:

  • CV
  • Opplysning om to referanser
  • Kopi av autorisasjoner
  • Kopi av spesialistgodkjennelse
  • Kopi av pass eller bilsertifikat

Etterfølgende vil du gjennomgå et personlig intervju. Dette vil munne ut i en endelig kvalitetsgodkjennelse. I intervjuet vil vi fremheve hva det innebærer å fungere som vikar under fremmede forhold. I tillegg vil vi avdekke dine behov og ønsker for fremtidige vikariater.

Når du tilbys ansettelse skal du innsende:

  • Opplysning om bankforbindelse med registrerings – og kontonummer
  • Skattekort