Vi hjelper dere

Nordic Medicares vikartjenester er et optimalt alternativ hvis helseinstitusjonen i perioder har behov for nye eller supplerende kompetanser i organisasjonen. Vi er jevnlig i dialog med kandidater og evaluerer dem løpende. Derfor er dere som helseinstitusjon alltid sikret høyt kvalifisert helsepersonell hos Nordic Medicare. Kombinert med vårt strategiske nettverk samt markedskjennskap finner vi derfor hurtig de legene, sykepleierne eller annet helsepersonell som dekker nettopp deres individuelle personalebehov.

Etter at dere som kunde har avgitt en ordre hos Nordic Medicare, overtar vi hele ansvaret for rekrutteringsprosessen, og så gjør vi det som vi er best til: Finner den optimale kandidaten. Nordic Medicare tilbyr og leverer en hurtig rekrutteringsprosess forankret i en sterk spesialisering og vårt kjennskap til markedet.

Nordic Medicare yter i dag vikartjenester til offentlige og private helseinstitusjoner i Danmark, Sverige, Norge, Grønland og Færøyene.

Kontakt oss allerede i dag hvis du ønsker en vikarlege, sykepleiervikar eller annet helsepersonell.