Suksessfaktorer - Nordic Medicare Norsk

Suksessfaktorer

De kritiske suksessfaktorene som vi arbeider målrettet på å oppfylle for dere som kunde er:

  • Hurtig og effektiv rekrutterings- og utvelgelsesprosess
  • God service under hele rekrutteringsforløpet
  • Tett samarbeid basert på tillit, trygghet og faglighet

I kraft av at vi har et inngående kjennskap til helsesektoren er det mulig for oss å yte en hurtig og effektiv rekrutterings- og utvelgelsesprosess, hvilket er altavgjørende i vår forretningsmodell. Vi har mange års erfaring med rekruttering av helsepersonell, hvorfor dere er sikret den beste servicen under hele prosessen.

Det er vårt mål å skape grobunn for et tett og langvarig samarbeid basert på tillit, trygghet og faglighet.