Rekrutteringsmuligheter - Nordic Medicare Norsk

Rekrutteringsmuligheter

Nordic Medicare bistår med rekruttering innenfor alle nivåer i den offentlige og private helsesektoren. Dette omfatter blant annet følgende stillingskategorier:

Offentlig helsesektor

 • Sykehusdirektør
 • Legesentersjef
 • Leger uten spesiallegegodkjennelse
 • Leger med spesiallegegodkjennelse
 • Sykepleiere
 • Jordmødre
 • Helsefagarbeider
 • Radiografer
 • Legesekretærer
 • Bioanalytikere
 • Fysioterapeuter

 

Privat helsesektor

 • Direktør
 • Fag- og divisjonsdirektører
 • Sjefer og ledere
 • Leger uten spesiallegegodkjennelse
 • Leger med spesiallegegodkjennelse
 • Sykepleiere
 • Jordmødre
 • Helsefagarbeider
 • Radiografer
 • Legesekretærer
 • Bioanalytikere
 • Fysioterapeuter