Rekrutteringsprosess - Nordic Medicare Norsk

Rekrutteringsprosess

Når dere som kunde har avgitt en ordre hos Nordic Medicare overtar vi hele ansvaret for rekrutteringsprosessen, og så gjør vi det som vi er best til: Finner den optimale kandidaten.  Det er Nordic Medicares mål at så vel kunden som kandidaten skal oppleve et gjennomført og veltilrettelagt rekrutteringsforløp preget av profesjonalisme gjennom hele prosessen.

Nordic Medicare yter forskjellige former for rekruttering. Dette skyldes at våre kundegrupper har forskjellige behov, avhengig av hvilke stillinger som skal besettes. Nordic Medicare tilbyr overordnet tre rekrutteringspakker.

Vår rekrutteringsprosess består overordnet av:

  • Utarbeidelse av behovsanalyse, jobb- og personprofil, stillingsbeskrivelse
  • Tiltrekning av søkere via database, samt nettverks-/markedskjennskap
  • Utvelgelse med fokus på validitet, reliabilitet og attraktivitet
  • Kontrakt og ansettelsesbetingelser utformes av dere som kunde
  • Innslusing av kandidaten
  • Oppfølgning av kandidaten

Vår rekrutteringsløsning består i å finne den helt riktige kandidaten med de riktige faglige og sosiale kompetansene til deres oppgave. Det tilbys først ansettelse når Nordic Medicare i samarbeid med deg som kunde er enige om kandidaten.