Suksessfaktorer

De kritiske suksessfaktorene som vi arbeider målrettet på å oppfylle for den enkelte kunden i form av helsebemanning er å tilby:

  • Ytterst kompetent helsepersonell
  • Hurtig og effektiv rekruttering
  • Kontinuitet under vikarbesettelsen
  • Optimal service under hele rekrutteringsforløpet
  • Tett samarbeid basert på tillit, trygghet og faglighet

Vårt kvalitetssikringsprogram betyr at Nordic Medicare alene råder over meget kompetent helsepersonell. I tillegg er hurtig og effektiv rekruttering av optimalt helsepersonell altavgjørende i vår forretningsmodell. Det er dessuten viktig å sikre størst mulig kontinuitet ved vikarbesettelsene slik at færrest mulige kandidater besetter de enkelte vikariatene over en spesifikk vikarperiode.

Vi har mange års erfaring med utstasjonering av helsepersonell, hvorfor dere er sikret den mest optimale servicen under hele prosessen. Det er vårt mål å skape grobunn for et tett og langvarig samarbeid basert på tillit, trygghet og faglighet.