Rekrutteringsprosess

Etter at dere som kunde har avgitt ordre hos Nordic Medicare, overtar vi hele ansvaret for rekrutteringsprosessen, og så gjør vi det om vi er best til: Finner den optimale legevikar, sykepleiervikar mv.

Det er Nordic Medicares mål at så vel kunden som kandidaten skal oppleve et gjennomført og veltilrettelagt rekrutteringsforløp som gjennom hele prosessen er preget av profesjonalisme.

Vikarløsningen består i å finne den best mulige kandidaten med de mest optimale faglige og sosiale egenskapene til å imøtekomme deres personalebehov. Det tilbys først ansettelse når Nordic Medicare i samarbeid med dere som kunde er enige om kandidaten. Heretter varetar vi alt det administrative og praktiske arbeid som er forbundet med et legevikariat, sykepleiervikariat m.m. Når den optimale kandidaten har vært hos dere første gang, vender vi tilbake med oppfølgende samtaler for å sikre oss at kundens og kandidatens forventninger er innfridde.