Kvalitetssikringsprogram

For å bli aktivt medlem av Nordic Medicares database skal den enkelte kandidaten godkjennes via vårt kvalitetssikringsprogram som blant annet består av:

  • Evaluering av CV
  • Kontroll av kandidatens autorisasjoner
  • Kontroll av mulige klagesaker
  • Dokumentasjon for MRSA status
  • Avdekke språklige egenskaper
  • Personlige referanser
  • Personlig intervju i delvis strukturert form
Nordic Medicare er fullt bevisst om at de nordiske landene er plaget av en uttalt mangel av helsebemanning, men av denne grunn går Nordic Medicare ikke på kompromiss med vårt kvalitetsprogram for rekruttering av helsepersonell.
 
Nordic Medicares rekrutteringsprogram sikrer vi oss at leger, sykepleiere og annet helsepersonell blir kvalitetsgodkjente til å kunne håndtere et kommende legevikariat, sykepleiervikariat m.m.