Personaleløsninger

Har du behov for helsebemanning?

Nordic Medicare bistår med helsebemanning innen følgende fagområder:

Når Nordic Medicare formidler helsebemanning forløper vikariater oftest fra en uke opp til flere måneder. Det kan være snakk om en enkelt medarbeider eller en stab av medarbeidere. Hos Nordic Medicare er vi organisert slik at det er mulig å imøtekomme våre kunders behov.

Vi tilbyr helsebemanning i forhold til:

  • Rekruttering av helsepersonell til kortere eller lengre ansettelse
  • Utsendelse av komplette operasjonsteams