Suksessfaktorer

De kritiske suksessfaktorene som vi arbeider målrettet på å oppfylle for deg som kandidat når du besetter en av våre legestillinger, sykepleierstillinger m.m. er:

  • Optimal jobbplassering
  • Forståelse for det dynamiske samspillet
  • God service under hele rekrutteringsforløpet

Via vårt kvalitetssikringsprogram vil vi få kjennskap til ditt kompetansenivå, sosiale egenskaper samt ambisjonsnivå, slik at vi senere kan tilby deg en optimal jobbplassering som mest mulig gagner dine læringsprosesser, kompetanseutvikling, samt talent- og karriereutvikling.

På bakgrunn av dette streber vi etter å få en ideell forståelse for det dynamiske samspillet mellom vår aktuelle kandidat, samt vår kundes arbeidsoppgaver og ledelse i henhold til den organisatoriske konteksten. Det er viktig at de organisatoriske rammevilkårene oppfyller dine individuelle mål samt virksomhetens organisatoriske og økonomiske mål.

Vi har stor erfaring med rekruttering av helsepersonell, hvorfor du er sikret den beste servicen under hele prosessen.