Rekrutteringsprosess

Det er Nordic Medicares mål at så vel kunden som kandidaten skal oppleve et gjennomført og veltilrettelagt rekrutteringsforløp preget av profesjonalisme gjennom hele prosessen. Det er altavgjørende for oss at selve rekrutteringsfasen er en behagelig opplevelse for deg som kandidat uansett det endelige utfallet.

Via vår rekrutteringsprosess vil hver aktuelle kandidat bli analysert, testet og bedømt via vårt kvalitetssikringsprogram som blant annet består av:

  • Evaluering av CV
  • Kontroll av gyldig legitimasjon
  • Kontroll av kandidatens autorisasjoner
  • Kontroll av mulige klagesaker
  • Personlige referanser
  • Personlig intervju i delvis strukturert form

Dessuten kan det være nødvendig å benytte et av følgende testverktøyer:

  • Personlighetstest
  • Intelligenstest

Nordic Medicare råder over noen av bransjens mest kompetente medarbeidere og konsulenter, hvilket er årsaken til vårt høye kvalitetsnivå under hele rekrutteringsprosessen.