Rekrutteringsmuligheter

Nordic Medicare bistår med å besette legestillinger, sykepleierstillinger m.m. innen alle nivåer i den offentlige og private helsesektoren. Dette innbefatter blant annet følgende stillingskategorier:

Offentlig helsesektor

Privat helsesektor

 • Direktør
 • Fag- og divisjonsdirektører
 • Sjefer og ledere
 • Leger uten spesiallegegodkjennelse
 • Leger med spesiallegegodkjennelse
 • Sykepleiere
 • Jordmødre
 • Helsefagarbeidere
 • Radiografer
 • Legesekretærer
 • Bioanalytikere
 • Fysioterapeuter

Kanskje vi har de legestillinger, sykepleierstillinger o.l. du søker. Våre legestillinger, sykepleierstillinger o.l. er svært sjelden offentlig tilgjengelig. Vi oppfordrer deg derfor til å kontakte oss hvis du er interessert i å søke en av vår legestillinger, sykepleierstillinger o.l.!

Søk en legejobb, sykepleierjobber m.m. og lignende her hos oss!